Яна Аврамова

1799 София · жк. Младост 2, бл. 245 · 087 720 6330 · dushainauka@gmail.com

Психолог, психотерапевт, хипнотерапевт и
регресионен практик по метода Quantum Healing Hypnosis Technique на Dolores Cannon:
https://www.qhhtofficial.com/members/yana-atanasova/

Професионална помощ при:

- Тревожни разстройства - Панически състояния; Хипохондрия; Натрапливости;

- Преживяване на травма; Посттравматично стресово разстройство.

- Депресивни състояния; Следродилна депресия.

- Раздразнителност и агресивност; Автоагресия.

- При тежки житейски ситуации – Загуба на близък човек (смърт/раздяла/развод)

- Усещане за несправяне в професионална и лична сфера; Професионално прегаряне.

- Хранителни разстройства - Анорексия; Булимия.

- Взаимоотношения – двойка; семейство; родители-деца.

- Насилие в двойката/семейството.

- Репродуктивни проблеми.

- Осиновяване. Приемна грижа.

 

Опит

Психолог

Студио за психологическо консултиране и регресия

Специализирани и професионални услуги в областта на психичното и емоционалното здраве.

Индивидуално психологическо консултиране.

Психологът ще ви преведе от несигурността към спокойствието, самоуважението и промяната на душевния ви свят.

от 2013 г.

Психотерапевт

Студио за психологическо консултиране и регресия

Подпомагане личността на отделния индивид спрямо избора на житейски ситуации: за преодоляване на пречките и затрудненията, отнесени към отделните сфери на взаимодействие - лична, семейна, професионална; за преодоляване на междуличностни и групови конфликти и др.

от 2017 г.

QHHT Practitioner

Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®)

Регресия и регресионен анализ.

Регресионната терапия се базира на повторното преживяване от клиента на спомени, които са блокирани в неговото подсъзнание. Това се случва под контрола на регресионен терапевт.

Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT®) is a beautiful method developed by Dolores Cannon over several decades of practice in hypnosis with thousands of clients. This technique will very quickly allow people to access that part of themselves that has all of the answers and receive instantaneous healing if it’s appropriate.

от 2017 г.

Образование

Медицински Университет - град Пловдив

Специализация - Приложна психология и психотерапия
Приложен психолог и психотерапевт
2017

ВТУ - "Св.св.Кирил и Методий" - град Велико Търново

Психология
Магистър – Психолог
2013

Quantum Healing 'Hypnosis Academy'

Quantum Healing Hypnosis Technique
Рractitioner who practices the Quantum Healing Hypnosis Technique
2017

Българска Асоциация по Хипноза

„Хипноза и Хипнотерапия“
Хипнотерапевт
2017

ИПИГП "БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ"

Психодрама
Психодрама - Личен опит
2012

Видове терапии

  • Психологически консултации
  • Психотерапия
  • Хипноза и хипнотерапия
  • Регресия - техника за хипноза с квантово изцеление
  • Групова терапия

Регистър на психолозите в България

  • „ISCO-2634-6001-BG-RP-No1548“
  • „ISCO-2634-6003-BG-RP-No1548“
  • „ISCO-2634-6004-BG-RP-No1548“